BİLİMSEL PROGRAM BİLDİRİ GÖNDERİMİ KAYIT BİLGİLERİ

BİLİMSEL PROGRAM

24 ARALIK 2021, CUMA
19:55 - 20:00 Açılış Konuşması
20:00 - 20:30 UYDU SEMPOZYUMU
KML 2. Basamakta Uzun Süreli Güvenlilik ve Derin Yanıtlarla Geçmişten Geleceğe Tasigna

Kolaylaştırıcı ve Tartışmacı: Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu
Konuşmacı: Doç. Dr. A. Emre Eşkazan
20:30 - 20:45 Canlı Tartışma
20:45 - 21:15 UYDU SEMPOZYUMU
Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri (PNH) Tedavisinde Güncel Gelişmeler

Konuşmacı: Doç. Dr. Sinem Civriz Bozdağ
21:15 - 21:30 Canlı Tartışma

25 ARALIK 2021, CUMARTESİ
10:00 - 10:20 Multipl Miyelom Oturumu
Kolaylaştırıcı ve Tartışmacılar: Prof. Dr. Meral Beksaç
Prof. Dr. Tülin Tuğlular
Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Güldane Cengiz Seval
10:20 - 10:30 Canlı Tartışma
10:30 - 10:50 KML Oturumu
Kolaylaştırıcı ve Tartışmacılar: Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
Prof. Dr. Pervin Topçuoğlu
Konuşmacı: Doç. Dr. A. Emre Eşkazan
10:50 - 11:00 Canlı Tartışma
11:00 - 11:20 Bcr-abl Negatif KMPN Oturumu
Kolaylaştırıcı ve Tartışmacılar: Prof. Dr. Mahmut Töbü
Prof. Dr. Mehmet Sönmez
Konuşmacı: Prof. Dr. Özlen Bektaş
11:20 - 11:30 Canlı Tartışma
11:30 - 11:50 KLL Oturumu
Kolaylaştırıcı ve Tartışmacılar: Prof. Dr. Fatih Demirkan
Prof. Dr. Mehmet Turgut
Konuşmacı: Doç. Dr. Engin Kelkitli
11:50 - 12:00 Canlı Tartışma
12:00 - 13:30 Öğle Arası
13:30 - 13:50 AML Oturumu
Kolaylaştırıcı ve Tartışmacılar: Prof. Dr. Osman İlhan
Prof. Dr. Hasan Kaya
Konuşmacı: Prof. Dr. İnci Alacacıoğlu
13:50 - 14:00 Canlı Tartışma
14:00 - 14:20 ALL Oturumu
Kolaylaştırıcı ve Tartışmacılar: Prof. Dr. Hakan Göker
Prof. Dr. Naci Tiftik
Konuşmacı: Doç. Dr. Ümit Yavuz Malkan
14:20 - 14:30 Canlı Tartışma
14:30 - 14:50 Lenfoma Oturumu - 1
Kolaylaştırıcı ve Tartışmacılar: Prof. Dr. Muhit Özcan
Prof. Dr. Ali Ünal
Konu: İndolent Lenfoma
Konuşmacı: Doç. Dr. Sinem Civriz Bozdağ
14:50 - 15:00 Canlı Tartışma
15:00 - 15:20 Lenfoma Oturumu - 2
Kolaylaştırıcı ve Tartışmacılar: Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş
Prof. Dr. Emel Gürkan
Konu: Agresif B Hücreli Lenfoma
Konuşmacı: Doç. Dr. Anıl Tombak
15:20 - 15:30 Canlı Tartışma
15:30 - 15:50 Lenfoma Oturumu - 3
Kolaylaştırıcı ve Tartışmacılar: Prof. Dr. Filiz Vural
Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu
Konu: T Hücreli Lenfoma
Konuşmacı: Doç. Dr. Volkan Karakuş
15:50 - 16:00 Canlı Tartışma
16:00 - 16:20 Lenfoma Oturumu - 4
Kolaylaştırıcı ve Tartışmacılar: Prof. Dr. Meltem Aylı
Prof. Dr. Simten Dağdaş Akalın
Konu: Hodgkin Lenfoma
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Onur Kırkızlar
16:20 - 16:30 Canlı Tartışma
16:30 - 16:50 MDS Oturumu
Kolaylaştırıcı ve Tartışmacılar: Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman
Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan
Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Çetiner
16:50 - 17:00 Canlı Tartışma
17:00 - 17:20 Allojeneik Kök Hücre Nakli Oturumu
Kolaylaştırıcı ve Tartışmacılar: Prof. Dr. Mutlu Arat
Doç. Dr. Selami Koçak Toprak
Konuşmacı: Doç. Dr. Ayla Gökmen
17:20 - 17:30 Canlı Tartışma
17:30 - 17:50 Hücresel Tedavideki Gelişmeler Oturumu
Kolaylaştırıcı ve Tartışmacı: Prof. Dr. Günhan Gürman
Konuşmacı: Doç. Dr. Pınar Ataca Atilla
17:50 - 18:00 Canlı Tartışma
18:00 - 18:20 Akılcı İlaç Sunumu
Konuşmacı: Uzm. Dr. Ekin Kırcalı
18:20 - 18:30 Kapanış